YHTEISÖLLISYYS JA RYHMÄOPETUS

 

Instrumentti- ja lauluopetuksessa keskitytään usein yksilön taitoihin ja yksilön osaamisen karttumiseen, jolloin yhteistyö, ihmisten välinen vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen saa vähemmän huomiota. Kuitenkin sekä harrastelija että ammattilaulaja toimii usein muiden kanssa. Oppiminen saa toisenlaisen ja vahvemman merkityksen kun se tapahtuu kannustavan ja positiviisen vuorovaikutuksen kautta ryhmässä tai yhdessä opettajan kanssa.

 

Olen yhdistänyt kehollisia ja luovia menetelmiä vapauttavaan pedagogiikkaan. Keholliset menetelmät nostavat esiin herkkyyden, lempeyden ja hyväksymisen sekä intuitiivisen/alitajuisen ja kehollisen tiedon hyödyntämisen. 

 

Essential Motion®-menetelmän tapa kohdata haasteita on hyväksyminen, eli Mindfulness-meditaation kaltainen ongelmien tiedostaminen ja integroiminen kokemusmaailmaamme. Tämä katsantotapa tuo pehmeyttä ja lempeyttä laulun opiskeluun.

Olen kirjoittanut aiheesta opinnäytetyössäni Kivinen 2016.

Syksyllä 2018 julkaistaan kaksi artikkelia aiheesta.