Vid sidan av undervisningen har jag fördjupat mig i olika teman som relaterar till sångundervisning och sjungande som t.ex. att utnyttja rörelse i sångunervisning (2011-12) och frigörande pedagogik (2013-14). 

 

För tillfället studerar jag relationen mellan kropp och sinne bl.a. under handledning av osteopat och sånglärare Ashley Stafford (Il Corpo Cantante).

 

Jag har i december 2016 avlagt högre yrkeshögskoleexamen vid Metropolia Yrkeshögskola.I mitt slutarbete diskuterar jag sångundervisningens didaktik utgående ur ett holistiskt perspektiv. Jag studerar även betydelsen av växelverkan och samhörighetskänsla inom sångundervisningen. Du kan läsa mera här