Laulunopettajan työ on murroksessa. Muutos tulee ulkoisten voimien kautta, kuten taideinstituutioiden muutosten, yhteiskunnan rakenteiden ja arvomaailman muuttuessa. Muutos tapahtuu myös oppilaiden ja opettajien välisen dialogin kautta. Jotta voisin palvella jokaista oppijaa ja laulajaa tämän eri vaiheissa pyrin jatkuvasti itse oppimaan ja kehittymään.

Vuosien 2018-2019 teemana on yhteistyö - kumppanina moninaisuus- ja tasa-arvoasiantuntija Malin Gustavsson ja EkvalitaAiemmin olen perehtynyt liikkeen hyödyntämiseen (2011-12) , vapauttavaan pedagogiikkaan (2013-14), kehon ja mielen yhteyteen Ashley Staffordin ohjauksessa (Il Corpo Cantante).

Metropolian YAMK-tutkintoa varten tutkin ryhmäopetusta

kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Kirjoitin vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden merkityksestä. Tässä on linkki opinnäytetyöhöni (Kivinen 2016). Syksyllä 2018 julkaistaan kaksi artikkelia aiheesta.