NORMIKRIITTINEN MUSIIKKIPEDAGOGIIKKA

Minkälaisia oletuksia tehdään lapsista ja nuorista? Minkälaisia normeja ja poissulkevia toimintatapoja on eri musiikkioppilaitoksissa, kuoroissa, ensembleissa? Lue lisää.

 

Yhteistyökumppani: KOMP! r.f. - KOMP! r.y.

YHTEISÖLLISYYS JA RYHMÄOPETUS

Sekä harrastelija että ammattilaulaja toimii usein muiden kanssa ja yhä useammassa oppilaitoksessa opetetaan myös yksilöaineita ryhmäopetuksen muodossa. Yhdistän kehollisia ja luovia menetelmiä vapauttavaan pedagogiikkaan. Lue lisää.

VAPAUTTAVA MUSIIKKIPEDAGOGIIKKA

2010-luvun musiikki- ja laulupedagogiikka voisi yhä enenevässä määrin tuoda vapauttavia ja voimauttavia kokemuksia oppilaille. Lue lisää.

 

ÄÄNI & LIIKE

Lähdin tutkimusmatkalle liikkeeseen ja luovuuteen, kohti vapaampaa ilmaisua. Kuuntelevan liikkeen avulla löysin uusia välineitä kehon ja mielen - ja äänen - vapauttamiseen. Lue lisää