Ota yhteyttä
Ajankohtaista
Oppilaaksi?
Opetusfilosofia
Opetus

VAPAUTTAVA MUSIIKKIPEDAGOGIIKKA

???

 

KEHOLLISUUS

Keholliset metodit, kuten Alexander-tekniikka, Essential Motion® tai osteopatia näkevät ihmisen kokonaisuutena, jossa keho ja mieli eivät ole erillisiä, mikä vaikuttaa laulamiseen mitä suurimmassa määrin. Monesti kyse on siitä, että tietoinen mielemme haluaa ohjata ja kontrolloida laulamistamme ja ilmaisuamme, joten laulutunnit ovat oiva paikka harjoitella kontrollin vähentämistä jotta keho ja luovuus saa mahdollisuuden toimia vapaammin.   

 

VIRHEIDEN SALLIMINEN

Uskon, että on monta mahdollista tietä hyvään, rentoon ja kantavaan ääneen. Uskon myös, että lauluääni on ihmisen kehoon sisäänrakennettu, joten tehtävämme on useimmiten löytää keinoja antaa luonnolliselle tapahtumalle mahdollisuus toteutua. Keho osaa valmiiksi paljon enemmän kuin mitä uskommekaan. Kehollinen oppiminen tapahtuu parhaiten toistojen kautta virheitä ja epäonnistumisia sallivassa ilmapiirissä.

 

RAJOJEN KUNNIOITTAMINEN

Tärkeintä on antaa oppilaan määrätä tahdin, sillä esteiden ja lukkojen avaamisen kautta joudumme usein luopumaan jostain vanhasta ja totutusta, turvalliseksi kokemastamme tavasta toimia. Koen näin ollen äärimmäisen tärkeäksi, etten opettajana puske oppilasta omien rajojensa yli. Kehopsykoterapiassa on huomattu tärkeä ilmiö: voimme hetkellisesti ylittää omat rajamme, mutta sen jälkeen puolustusmekanismimme vahvistuvat, minkä jälkeen on entistä vaikeampaa luopua vanhoista lukoista. Mitä hitaammin muutos tulee, sen pysyvämpi se on.

LUOVA DIALOGI

Oppilaan ja opettajan välinen suhde rakentuu vastavuoroisen luottamuksen ja kunnioituksen pohjalle. Voimme yhdessä antaa luovalle dialogille tilaa, jotta keksimme uusia ja innostavia tapoja ilmaista musiikkia, laulaa vapautuneemmin, ja kokea syvempää iloa musiikista. Opettaja on kuitenkin opettaja, mikä mielestäni tarkoittaa, että minulla on päävastuu tunnin kulusta, sekä oppilaan tiedon ja taidon kehittymisestä. Pyrin asettamaan osaamiseni ja kokemukseni oppilaan käyttöön, ja samalla olen itse valmis oppimaan uutta. Jung on todennut, että kun kaksi persoonaa kohtaavat, molemmat muuttuvat.

 

ITSENÄISTYMINEN

On tärkeää, että oppilaalla säilyy kokemus itsestään itsenäisenä ja kyvykkäänä laulajana ja muusikkona. Usein uuden oppilassuhteen alussa oppilas on jonkin verran riippuvaisempi opettajastaan mutta toiveeni on, että jokainen oppilaani saa seistä omilla jaloillaan ja löytää itsestään tarvittavan voiman ja osaamisen. 

 

  • förhållandet mellan lärare och elev bygger på ömsesidig respekt och förtroende. Vi kan tillsammans sträva till att bryta ner gamla maktmönster, för att möjliggöra en mera kreativ och fruktbar dialog. Läraren är dock lärare, med ansvar för lektionernas struktur, för... 

  • läraren strävar till att sätta hela sitt kunnande och sin erfarenhet i elevens tjänst och är beredd att lära sig nytt - Jung-citat då två personligheter möts förändras båda

  • eleven bär ansvar för sin inlärning, läraren strävar till att ge information och kunskap som möjliggör självständigt arbete oc