Vuodesta 2008 olen löytänyt Rosen-terapiasta sekä Essential Motion®-metodista hedelmällisiä tapoja nähdä ja kokea mielen ja kehon yhteys. Tammikuusta 2014 lähtien olen myös saanut laulun ohjausta osteopaatti/laulunopettaja Ashley Staffordilta. Kaikkia näitä lähestymistapoja yhdistää kokonaisvaltaisuus. Keho ja mieli eivät ole erillisiä, vaan ne muodostavat kokonaisuuden. Näin ollen keho ei ole kone, emmekä me ihmisinä voi toimia mekaanisesti. Nämä metodit ovat myös vahvistaneet herkkyyttäni ja herkistäneet aistini kuuntelemaan ja olemaan läsnä sekä opettajana että laulajana, kokonaisena ihmisenä.

 

Toimin tällä hetkellä päätoimisena tuntiopettajana Vantaan musiikkiopistossa, sekä tuntiopettajana Åbo Arbetarinstitut:issa ja Riihimäen kansalaisopistossa.

 

Tästä löydät opetuspainotteisen CV:n. 

Olen monta kertaa todennut, että olen unelma-ammatissani! Laulun opettajana koen elämyksiä ja saan mielenkiintoisia haasteita lähes päivittäin. Laulaminen on kokonaisvaltaista ja jokainen oppilas on ainutlaatuinen, mikä haastaa minut oppimaan uutta ja ajattelemaan laulamista ja musiikkia uusista näkökulmista.

 

Mielestäni on antoisaa yhdessä oppilaan kanssa vahvistaa hänen yhteyttä omaan ääneensä, ja opastaa matkalla, jolla voi löytää äänestään uusia ulottuvuuksia menettämättä tunnetta siitä, että ”tämä on minun ääneni”. Lauluääni heijastaa kehon ja mielen tilaa, joten voimme lähestyä laulamista sekä kehollisella tavalla, että mielen ja mielikuvituksen kautta. 

 

Pyrin omassa opetuksessani yhdistelemään vanhaa bel canto-traditiota uudenlaiseen keholliseen lähestymistapaan. Olen perehtynyt erilaisiin kehollisiin menetelmiin vuodesta 2003 lähtien. Ratkaisevaa apua ja tukea olen löytänyt Alexander-tekniikasta, ja vuosina 2003-2006 kävin säännöllisesti Alexander-tekniikan opettaja Päivi Sarasteen yksilöohjauksessa. Lukuvuonna 2005-2006 osallistuin Elävä esiintyjä-kurssiin, jossa yhdisteltiin hahmometodia ja kehomieliterapiaa esiintymisvalmennukseen. Kurssin vetäjinä toimivat Laura Mannila ja Minna XXX?