Att sjunga är en allt övergripande sysselsättning. Varje elev är unik. Detta utmanar mig att som sångare och människa lära mig nytt, betrakta musik och sång ur nya synvinklar. Jag är med på en resa under vilken eleven kan finna nya dimensioner i sin röst, utan att förlora känslan av att ”detta är min röst”.

 

Sångrösten återspeglar kroppens och sinnets tillstånd. Vi kan närma oss sjungandet såväl i kroppsliga termer som med hjälp av intellektet och fantasin.

 

För tillfället arbetar jag som privatlärare i sång och som vikarie vid Musiikkiopisto BBG i Vanda. Jag har tidigare jobbat vid Vanda musikinstitut, samt som vikarie vid Helsingfors Arbetarinstitut. Tidigare har jag arbetat som timlärare i sång vid bl.a. Riihimäki medborgarinstitut, Hyvinge Institut och Åbo Arbetarinstitut.

 

I december 2016 har jag avlagt högre yrkeshögeskoleexamen i musikpedagogik vid Metropolia yrkeshögskola. Mitt slutarbete handlar om sångundervisning i grupp, och framför allt om lärarens roll i skapandet av en befriande arbetsatmosfär.