"Niin pitkä on matka", 2010

Arbetsgruppen Andrea O.

Foton: Nilla Dassonville

Dräkter: Johanna Porola

Koreografi: Maria Nurmela

 

RÖST OCH RÖRELSE 2010-2012

 

Jag inledde en upptäcktsfärd till rörelse och kreativitet för att finna ett friare uttryck. Redan via Alexandertekniken hade jag lärt mig att lita på kroppens förmåga att styra oss. Via lyssnande rörelse fann jag nya verktyg för att befria kropp och sinne - och röst. Med hjälp av understöd beviljat av Svenska kulturfonden kunde jag åren 2011-2012 koncentrera mig på att utnyttja rörelse i min sångundervisning, samt arbeta med en konstruktiv självkritik. 

 

Lyssnande rörelse

Jag bekantade mig med metoder som utgick från lyssnande rörelser, bl.a. autentisk rörelse och Essential Motion®-metoden. I övningsprocessen integrerade jag vad jag då hade tagit del av. Här är ett kort utdrag ur mitt slutarbete vid Metropolia Yrkeshögskolan, i vilket jag beskriver hur föreställningen "Niin pitkä on matka" kom till. Texten är ur mitt slutarbete “Muutan käärmeet enkeleiksi” : Vapauttavien ja luovien työtapojen kehittäminen osana laulusarjan Fyra dikter av Edith Södergran harjoitus- ja esitysprosessia:

 

”Dansare, magister i danskonst Maria Nurmela inviterade mig till den multikonstnärliga arbetsgruppen Andrea O. I samarbete med Nurmela, violinist Laura Kokko och kläddesigner Johanna Porola förverkligade vi Allhelgonadagen 2010 föreställningen ”Niin pitkä on matka” (Så lång är resan) i Uppståndelsekapellet i Åbo. Jag bidrog till föreställningen med både sång och dans. Koreografin utgick från de rörelser som hade väckts i oss då vi arbetat med autentisk rörelse. I våra gemensamma övningar föreslog Maria att vi skulle göra autentiska rörelser. Jag slöt ögonen medan hon agerade som vittne (witness). I fem minuter lyssnade jag till min kropp och började sedan röra på mig. Till egen förvåning började jag krypa, och fann en stor njutning i att på så sätt undersöka rummet omkring mig. Maria följde tyst mina rörelser, och såg till att jag inte stötte emot något. Efter en stund bytte vi roller.” (Kivinen, 2011, sid. 15-16).

 

Vi analyserade inte våra egna rörelser eller den andras rörelser; vi endast övade oss på närvaro och lyssnande. Då jag senare läste Bonnie Bainbridge Cohens texter om autentisk rörelse och bekantade mig med den av henne utvecklade metoden Integrative bodywork insåg jag att det inte var en slump att jag börjat krypa. Enligt Bainbridge Cohen kan människan, då hon rör sig spontant och lyssnar på sig själv, återvända till halvfärdiga stadier i sin motoriska utveckling, eller börja bearbeta gamla upplevelser. Med andra ord reparerar kroppen sina egna emotionella och motoriska problem. 

 

I samband med den mångåriga processen lärde jag mig att lita på att kroppen, då den förde till ytan något problem, ofta själv erbjöd en lösning i form av en viss rörelse eller ett viss ljud. Jag undersökte hur man kan kombinera röst med rörelse och sökte finna sätt på vilka man kan låta rösten styra sig själv inifrån utan att det utförs alltför medvetet. 

 

Kombinationen av röst och rörelse för med sig bl.a. följande fördelar: 

  

• då den grundspänning som finns i kroppen försvinner i såväl muskel- som nervsystem, blir det lättare för sångaren att uttrycka sig såväl kroppsligt som sångmässigt 

• diafragman rör sig ledigare, vilket ger sången klang, volym och flöde 

• spänningar i struphuvudet minskar, vilket gör det lättare att sjunga och gör rösten flexiblare

• stämmans omfång växer, det blir lättare att byta register

• rytmbehandlingen blir exaktare och lättare att utföra

• sången och rösten är starkt förankrad i kroppen, vilket gör att nervositet på grund av att man skall uppträda inte påverkar ens framträdande 

• tilliten till kroppens förmåga att lära sig nytt och styra sig själv förstärks 

• en klarare åtskillnad mellan de egna känslorna och de känslor som finns i musiken och dikten

• då kropp och sinne är flexibla blir det enklare att snabbt växla mellan olika känslor och stämningar 

• en bättre förmåga att vara närvarande för publiken och de andra musikerna 

• minskad rampfeber