Kivinen, Marika (2016): Kohti kokonaisvaltaista laulunopetusta : Vapauttava laulupedagogiikka ryhmäopetuksen lähtökohtana. Metropolia ammattikorkeakoulu. Länk

Slutarbetet presenterar en holistisk approach till sångundervisning. Undervisningssituationen ses som som en händelse som sker på många plan samtidigt. Elevens förhållande till sig själv, till det klingande ljudet, till musiken, till sin psykofysiska helhet och till de andra närvarande påverkar skeendet. Den kulturella kontexten i formen av normer och förväntningar påverkar alla nivåer. 

Arbetet presenterar frigörande musikpedagogik dels utgående ur improvisation, gruppdynamik och kreativitet, dels utgående ur psykofysiska  metoder som Alexander-teknik, Essential Motion och Il Corpo Cantante och dels utgående ur feministisk och normkritisk pedagogik. 

Kivinen, Marika (2011): “Muutan käärmeet enkeleiksi” : Vapauttavien ja luovien työtapojen kehittäminen osana laulusarjan Fyra dikter av Edith Södergran harjoitus- ja esitysprosessia, Metropolia Ammattikorkeakoulu. Länk

 

 

Mitt slutarbete handlar om de arbetsmetoder för att befria kropp och kreativitet som jag använt mig av då jag övat in och framfört Christian Holmqvists (f. 1974) sångcykel Fyra dikter av Edith Södergran (2002). Målsättningen var att finna alternativ till en traditionell dikt- och musikanalys. I mina sång- och röstövningar integrerade jag kroppsbefriande metoder, bl.a. autentisk rörelse och Essential Motion. På basen av W. Timothy Galweys bok The Inner Game of Tennis (1975) skapade jag en princip som jag kallade för ”Blaj är bra”. Principens centrala tanke är att man får göra misstag och fel då man övar. Om man sjunger utan att avbryta sig själv och utan att ständigt ge sig nya order, tenderar rösten att reparera sig själv. 

 

 

Kivinen, Marika (2013): Från självkritik till självtillit. Resonans 1/2013, s. 18. Länk

 

 

 

 

Resonans är Finlands svenska sång- och musikförbunds medlemstidning. Läsekretsen består av främst körsångare och kördirigenter.

 

I artikeln lyfter jag kort fram några av de insikter jag fått i projektet Röst & rörelse:

• lita på att kroppen kan

• lita på kroppens förmåga att lära sig nytt

• säg ja, inte nej

• koncentrera dig på ett fritt andningsflöde då du andas ut