FRIGÖRANDE MUSIKPEDAGOGIK 

 

Jag har blivit inspirerad av den kritiska och frigörande pedagogiken. I min undervisning använder jag mig av min arbets- och undervisningserfarenhet inom kvinnoforskning vid Åbo Akademi 2000-2006 och 2015-. Feministisk pedagogik fokuserar bl.a. på frigörande, medvetenhet, maktförhållanden mellan lärare och elev, och elevens möjligheter att kunna agera självständigt. Jag anser att 2010-talets musik- och sångpedagogik kunde erbjuda eleverna allt fler erfarenheter av frigörande och empowerment.

 

Mina inspirationskällor har varit bell hooks verk Teaching to Transgress och den befriande pedagogikens faders, Paolo Freires verk Pedagogik för förtryckta och Pedagogy of Freedom.

 

Digital sångklass

Traditionellt har sångundervisningen utgått från idén om mästare och gesäll: den huvudsakliga informationskällan är lärarens tal och sång samt dennes eget kroppsliga exempel. Ett väsentligt element i den befriande pedagogiken utgörs av att eleven ges en möjlighet att få bilda sina egna, självständiga uppfattningar. För att uppnå detta har jag som pilotprojekt skapat en digital portal, i vilken jag samlat till sång relaterat material.

 

https://laululuokka.wordpress.com/sv/
 

Ju starkare kunskapsbotten och know-how eleven har, dess starkare och självständigare sångare/konstnär kan hen växa att bli. Och desto större är hens möjlighet att föra en jämbördig dialog med sin lärare. 

 

Svenska kulturfonden har understött projektet åren 2013-14.