VAPAUTTAVA MUSIIKKIPEDAGOGIIKKA 

 

Olen saanut vaikutteita ja inspiraatiota kriittisestä pedagogiikasta ja työkokemuksestani naistutkimuksen tutkijana ja tuntiopettajana Åbo Akademissa vuosina 2000-2006 ja 2015-.

 

Voimauttaminen

Feministisen pedagogiikan keskiössä ovat voimauttaminen, opettajan ja oppilaan välisen valtasuhteen tiedostaminen sekä oppilaan mahdollisuus toimia itsenäisenä toimijana. Mielestäni 2010-luvun musiikki- ja laulupedagogiikka voisi yhä enenevässä määrin tuoda vapauttavia ja voimauttavia kokemuksia oppilaille. bell hooksin teos Teaching to Transgress ja vapauttavan pedagogiikan luojan Paolo Freiren teos Sorrettujen pedagogiikka ovat olleet inspiraationlähteitäni. 

 

Digitaalinen laululuokka

Laulun opetus on perinteisesti pohjautunut mestari-kisälli-traditiolle, jossa opettajan puhe sekä kehollinen ja äänellinen esimerkki ovat pääasialliset tiedonlähteet. Eräs tärkeä osa vapauttaavaa pedagogiikkaa on oppilaan mahdollisuus itse muodostaa oma mielipiteensä ja käsityksensä asioista. Tästä syystä olen rakentanut pilottikokeiluna digitaalisen portaalin, johon olen kerännyt laulamiseen liittyvää materiaalia.

 

https://laululuokka.wordpress.com

 


 

Mitä vahvempi tietopohja ja tietotaito oppilaalla on, sen vahvemmaksi ja itsenäisemmäksi laulajaksi/taiteilijaksi hän voi kasvaa. Sitä suurempi on hänen mahdollisuutensa käydä tasavertaista dialogia opettajansa kanssa.

 

Svenska kulturfonden on tukenut projektia vuosina 2013-14.