LUOVA DIALOGI

Oppilaan ja opettajan välinen suhde rakentuu vastavuoroisen luottamuksen ja kunnioituksen pohjalle. Voimme yhdessä antaa tilaa luovalle dialogille, jotta keksimme uusia ja innostavia tapoja ilmaista musiikkia, laulaa vapautuneemmin, ja kokea syvempää iloa musiikista. Opettaja on kuitenkin opettaja, mikä mielestäni tarkoittaa, että minulla on päävastuu sekä tunnin muodosta että oppilaan tiedon ja taidon kehittymisestä. Pyrin asettamaan osaamiseni ja kokemukseni oppilaan käyttöön, ja samalla olen itse valmis oppimaan uutta. Jung on todennut, että kun kaksi persoonaa kohtaavat, molemmat muuttuvat.

 

KEHOLLISUUS

Opetuksessani yhdistän vanhaa bel canto-traditiota uudenlaiseen keholliseen lähestymistapaan. Keholliset metodit, kuten Alexander-tekniikka, Essential Motion® tai osteopatia näkevät ihmisen kokonaisuutena, jossa keho ja mieli eivät ole erillisiä. Monesti tietoinen mielemme haluaa ohjata ja kontrolloida laulamistamme ja ilmaisuamme. Laulutunnit ovat oiva paikka harjoitella kontrollin vähentämistä jotta keho ja luovuus saa mahdollisuuden toimia vapaammin.

 

Vuosina 2003-2006 kävin säännöllisesti Alexander-tekniikan opettaja Päivi Sarasteen yksilöohjauksessa. Lukuvuonna 2005-2006 osallistuin Elävä esiintyjä-kurssiin, jossa yhdisteltiin hahmometodia ja kehomieliterapiaa esiintymisvalmennukseen. Kurssin vetäjinä toimivat Laura Mannila ja Minna Komulainen. Vuodesta 2008 olen löytänyt Rosen-terapiasta sekä Essential Motion®-metodista hedelmällisiä tapoja nähdä ja kokea mielen ja kehon yhteys. Tammikuusta 2014 lähtien olen myös saanut laulun ohjausta osteopaatti/laulunopettaja Ashley Staffordilta. Kehotyöskentely on herkistänyt aistini kuuntelemaan ja olemaan läsnä sekä opettajana että laulajana, kokonaisena ihmisenä. 

 

VIRHEIDEN SALLIMINEN

On monta mahdollista tietä hyvään, rentoon ja kantavaan ääneen. Lauluääni on ihmisen kehoon sisäänrakennettu. Tehtävämme on useimmiten löytää keinoja antaa luonnolliselle tapahtumalle mahdollisuus toteutua. Kehollinen oppiminen tapahtuu parhaiten toistojen kautta, virheitä ja epäonnistumisia sallivassa ilmapiirissä.

 

RAJOJEN KUNNIOITTAMINEN

Esteiden ja lukkojen avaamisen kautta joudumme usein luopumaan jostain vanhasta ja totutusta, turvalliseksi kokemastamme tavasta toimia. Oppilas määrää tahdin. Siksi koen tärkeäksi, etten opettajana puske oppilasta omien rajojensa yli. Kuten kehopsykoterapiassa on huomattu, voimme hetkellisesti ylittää omat rajamme. Sen jälkeen puolustusmekanismimme

kuitenkin vahvistuvat, minkä jälkeen on entistä vaikeampaa luopua vanhoista lukoista. Mitä hitaammin muutos tulee, sen pysyvämpi se on.

 

ITSENÄISTYMINEN

On tärkeää, että oppilaalla säilyy kokemus itsestään itsenäisenä ja kyvykkäänä laulajana ja muusikkona. Uuden oppilassuhteen alussa oppilas on usein jonkin verran riippuvaisempi opettajastaan. Päämääräni opettajana on, että jokainen oppilas saa seistä omilla jaloillaan, löytäen itsestään tarvittavan voiman ja osaamisen. 

 

INSPIRAATION LÄHTEITÄ:

 

http://elamantaidekouluilo.fi

 

http://ashleystafford.me/index.php

 

http://www.essential-motion.fi