Mezzosopran Marika Kivinen känner sig mest hemma i den romantiska och senromantiska repertoaren. Hon har uruppfört ny musik och konserterar regelbundet i sitt hemland. 

 

Som liedsångerska har Kivinen uppträtt i bl.a. Helsingfors. Åbo, Uleåborg och Verona. Hon har gett konserter i samband med bl.a. Tulindberg-veckan år 2014 och Ajassa-festivalen i Helsingfors åren 2010 och 2011. Hon har gjort liedsamarbete med bl.a. pianisterna Asta Onnila, Laura Heikkilä och Eeva Tapanen. I planerandet av konsertprogrammen har hon ofta utnyttjat sin skolning som historiker och kvinnovetare. Opera-arior och ensembler har Kivinen framfört i konserter i Helsingfors och London (bl.a. Charlotte, Olga, Andra damen, Carmen, Sesto, Suzuki och Dorabella). 

 

Till sin utbildning är Kivinen musikpedagog (Högre yrkeshögskoleexamen Metropolia 2016) och hon har avlagt kompletterande examen som motsvarar A-kurs under ledning av Björn Blomqvist. För tillfället kompletterar hon sina studier under ledning av Cynthia Makris. Hon har även fått handledning av bl.a. sopran Janet Williams (Berlin) och kontratenor Ashley Stafford (London).

 

Kivinen är doktorand i allmän historia vid Åbo Akademi. Hennes avhandling berör orientalism och exotism i liedmusiken. Hon har tidigare arbetat som timlärare i sång vid bl.a. Novia Yrkeshögskola, Helsingfors Arbis och Borgånejdens musikinstitut. 

Kommande konserter:

 

12.8.20 kl 18 Kyrkokonsert (bl.a. Bach, Händel, Mozart),  Åbo Domkyrka. Marika Kivinen, mezzo ja Tuuli Lempa, orgel. 

17.8.20 Water, colonialism, music? Föreläsningskonsert. Marika Kivinen, mezzo, Johanna Kärkkäinen, flöjt, Teemu Mastovaara, cello, Jenna Ristilä, piano. Arr. Aboagora, Sibelius-Museum, Åbo.

7.11.20 klo 13 "Jag är Arnaía"-konsert. Musik från olika epoker och uruppförande av Arnaía för mezzo och instrumentensemble av Lauri Mäntysaari. Helsingfors Arbis, Dagmarsgatan 3, Helsingfors. 

10.11.20 klo 19 Själ och landskap. Liedkonsert. Marika Kivinen, mezzo, Andreas Nordström, tenor och Tuuli Lempa, piano. WAM-konsertserien, Åbo. 

Tidigare konserter: 

4.7-14.7.2018 Trio Systrafolk bl.a Nagu, Korpo, Hitis. 

19.8.18 kl 14 Hoffmanns berättelser. Oopperastudio Aino. Konsertsalen, Helsingfors konservatorium.

22.8.18 kl 19 L.Onerva - kreativa kvinnor. Arr.. Aboagora, Sibelius-Museum, Åbo. 

 

23.8.18 klo 21 Opera från portgången, Helsingfors. 

24.8.18 klo 19 Underbara folksånger från Åbolands skärgård, Trio Systrafolk, Villa Christine, Tenala.

25.8.18 klo 19 Underbara folksånger från Åbolands skärgård, Trio Systrafolk. Stallhagen, Bromarv. 

4.1.2019 Psykiatri/Solange! (k.e.) Kabelfabriken, Helsingfors (regi Ville Saukkonen, kapellmästare Martin Segerstråle.