I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Kivinen, Marika (2016): Kohti kokonaisvaltaista laulunopetusta : Vapauttava laulupedagogiikka ryhmäopetuksen lähtökohtana, Metropolia Ammattikorkeakoulu. Linkki

 

Työ esittelee metodeja ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat laulunopettajille ryhmäopetuksessa oppilaiden huomioimisen kokonaisvaltaisesti. Laulunopetus nähdään tapahtumana, jossa laulavassa hetkessä on samanaikaisesti läsnä useita eri tasoja. Kullakin hetkellä laulamiseen voi vaikuttaa oppilaan kokemus itsestään, hänen suhteensa soivaan ääneen, musiikkiin ja kehomieleen ja hänen suhteensa muihin läsnä oleviin. Kulttuurinen konteksti, eli vallalla olevat normit ja oletukset vaikuttavat kaikkiin edellisiin tasoihin. Oppimishetkeen vaikuttaa menneisyys kokemuksina omasta kehosta ja mielestä, mutta myös oppimisesta, musiikista, tekstistä, vuorovaikutuksesta ja omasta paikasta yhteisöissä. Nämä kokemukset ovat psykofyysisiä ja ovat nähtävissä ja kuultavissa äänessä, eleissä, ilmeissä, kehollisissa tottumuksissa sekä myös toimintatavoissa kuten välttely, ahdistus, mielenkiinto tai innostus. Opettajan auktoriteettiasema ja erilaiset normit saattavat heikentää oppilaan mahdollisuuksia päästä aktiivisesti toteuttamaan itseään luovana yksilönä. 

 

Keskeinen teema työssä on vapautuminen. Työ pohtii vapautumista luovuuden näkökulmasta. Pääosassa on ryhmässä tapahtuva oppiminen ja vuorovaikutus, ja erityisesti aloituksen ja lämmittelyjen merkitys, äänileikit ja spontaanisuuden vahvistaminen sekä virtaava työskentely. Harjoitukset antavat oppilaille välineitä yhteismusisointiin, stressin hallintaan ja luovan keskittymisen löytämiseen. Keskeinen on periaate ”hyväksyvä läsnäolo”. Työ esittelee eri keinoja vahvistaa kehoyhteyttä ja eri tapoja kuunnella kehoa. Lähtökohtana ovat kolme psykofyysistä näkökulmaa, eli Alexander-tekniikka, Essential Motion® ja Il corpo cantante. Kehoyhteyden vahvistaminen, taidokas kuunteleminen ja salliminen nousevat keskiöön. Työ nostaa esiin kysymykset: Miten laulun opetus voisi luoda tilaa dialogille ja moniäänisyydelle? Voisiko ryhmäopetus olla tila, jossa erilaiset kokemukset, ajatukset, tiedot ja taustat kohtaisivat? Normisensitiivinen, vapauttava, kriittinen tai feministinen pedagogiikka osoittavat, että yhteiskunnalliset ja kulttuuriset erot vaikuttavat myös luokkahuoneessa. Jotkut erot jopa sulkevat oppilaita suoraan opetuksen ulkopuolelle, toiset taas vaikuttavat vahvasti oppilaiden suhtautumiseen itseensä, kehoonsa, ilmaisuunsa ja heidän itsetuntoonsa. Normit vaikuttavat myös opettajan arvoihin, oletuksiin ja toimintatapoihin.

 

Kivinen, Marika (2011): “Muutan käärmeet enkeleiksi” : Vapauttavien ja luovien työtapojen kehittäminen osana laulusarjan Fyra dikter av Edith Södergran harjoitus- ja esitysprosessia, Metropolia Ammattikorkeakoulu. Linkki

 

Työ käsittelee niitä kehoa vapauttavia ja luovia työtapoja, joita olen hyödyntänyt harjoitellessani ja esittäessäni Christian Holmqvistin (s. 1974) laulusarjaa Fyra dikter av Edith Södergran (2002). Päämääränä oli löytää vaihtoehtoja perinteiselle runo- ja musiikkianalyysille. Integroin kehoa vapauttavia menetelmiä, kuten autenttinen liike ja Essential Motion, laulu- ja ääniharjoitteluun ja kehitin harjoitustavan, jolle annoin nimen ”Kökkökin on hyvää”. Sen lähtökohtana on W. Timothy Galweyn teos The Inner Game of Tennis (1975). Periaatteen keskeisin ajatus on, että harjoitellessaan sallii itselleen myös virheitä. Kun laulaa keskeyttämättä itseään ja antamatta lisäohjeita, ääni korjaa usein itse itseään. 

Kivinen, Marika (2013): Från självkritik till självtillit. Resonans 1/2013, s. 18. Linkki

Resonans on Finlands svenska sång- och musikförbund:in jäsenlehti. Lukijakunta muodustuu pääasiallisesti kuorolaulajista ja kuoronjohtajista. Projektiini nojautuen nostan esille lyhyesti Röst & rörelse-projekin oivalluksia:

 

  • luota siihen, että keho osaa

  • luota kehon kykyyn oppia

  • sano joo, eikä ei

  • keskity uloshengityksen vapaaseen virtaukseen