SKAPANDE DIALOG

Förhållandet mellan lärare och elev bygger på en ömsesidig tillit och respekt. Tillsammans ger vi utrymme för en skapande dialog. Med dess hjälp kan vi skapa nya och inspirerade sätt att uttrycka musik, sjunga friare, få ut en djupare glädje av musiken. I egenskap av lärare bär jag dock  huvudansvaret för lektionens utformning och för det sätt på vilken elevens kunskap och kunnande utvecklas. Jag eftersträvar att ge eleven tillgång till mina egna kunskaper och mina egna erfarenheter samtidigt som jag själv är beredd att lära mig något nytt. Som Jung säger: då två personer möts, förändras båda. 

 

KROPPSLIGHET

I min undervisning kombinerar jag bel canto-traditionen med en kroppslig approach. Kroppsliga metoder, exempelvis Alexander-teknik, Essential Motion® eller osteopatin, uppfattar människan som en helhet i vilken kropp och sinne inte är separerade från varandra. Vårt medvetande vill ofta styra och kontrollera vårt sjungande och våra sätt att uttrycka oss. I samband med sånglektionerna kan man lära sig att minska på kontrollbehovet för att ge kropp och kreativitet en chans att agera friare och ledigare. 

 

Åren 2003-2006 fick jag regelbunden privatundervisning av Päivi Saraste som är både sånglärare och lärare i Alexander-teknik. Läsåret 2005-2006 deltog jag i kursen Elävä esiintyjä, i vilken man kombinerade gestaltmetod och bodymind-terapi för att ge verktyg att uppträda inför andra. Kursens handledare var Laura Mannila och Minna Komulainen. Från och med år 2008 har jag satt mig in i Rosen-terapi och Essential Motion®-metoden, och i dem funnit fruktbara sätt att närma mig sambandet mellan kropp och sinne. Från och med januari 2014 har jag dessutom fått sångundervisning av osteopat och sångpedagog Ashley Stafford. Jag upplever att allt detta har gjort mig mera lyhörd, mera närvarande som både lärare och sångerska.

 

ATT TILLÅTA FEL

Det finns många sätt att skapa en god, avslappnad och bärande röst. Sångrösten är inbyggd i människans kropp. Vår uppgift är att finna ett sätt att låta den framträda på ett alldeles naturligt sätt. Kroppslig inlärning sker bäst genom repetition, genom en inlärning som tillåter misstag och fel.

 

ATT RESPEKTERA GRÄNSER

Då vi gör oss av med hinder eller öppnar lås måste vi samtidigt ofta göra oss av med det som är gammalt och vant. Vi måste slopa metoder vi tidigare uppfattat som trygga. Eleven bestämmer takten. Jag upplever det som viktigt att jag som lärare inte pressar eleven att gå över sina egna gränser. Vi kan, vilket uppmärksammats i kroppspsykoterapin, för en stund gå över våra gränser. Men efter det blir försvarsmekanismerna endast desto starkare, och det blir ännu svårare än förr att ge upp gamla vanor. Ju långsammare en förändring tillåts ske, dess varaktigare blir dess effekt.

 

ATT BLI SJÄLVSTÄNDIG

Det är viktigt att eleven alltid har en bild av sig själv som en självständig, kunnig sångare och musiker. Då ett lärar- elevförhållande inleds kan eleven till en början vara rätt beroende av sin lärare. En av mina målsättningar som lärare är att få varje elev att stå på egna ben, finna i sig själv all den styrka och det kunnande som han behöver.

 

TILL INSPIRATION:

 

http://elamantaidekouluilo.fi

 

http://ashleystafford.me/index.php

 

http://www.essential-motion.fi