VILL DU BLI ELEV?

Jag undervisar i huvudsak klassisk sång. Jag kan erbjuda grundundervisning även för elever som vill arbeta med rytmmusik. I fokus är ett befriande av rösten och en förstärkning av kroppskänslan. Sånglektionernas struktur och innehåll dikteras av elevens målsättningar, önskemål och behov. Lektionerna kan bestå av bl.a. 

  

• klassisk sång

• grundundervisning, musikgestaltning

• befriande av rösten, arbete med kroppskänslan

• coaching i att uppträda

• studium av repertoar och genre, analys av notbilden 

• gruppundervisning

• verktyg för självständigt arbete

• frigörande av kreativitet

 

Att lära sig något är att vara med om en skapande process. Vi måste acceptera att detta inte kan ske utom i sin egen takt: ibland stöter man på överraskningar, ibland sker allt långsammare än vi vill. 

 

TERMINSUNDERVISNING (17x45 min.)

Regelbundna lektioner möjliggör att man kan satsa på grundarbete och arbetsro. Du sporras lättare att komma igenom även perioder av stiltje. Vi kan skapa en skräddarsydd konsertrepertoar, förbereda oss för ett nivåprov, eller bekanta oss med den klassiska sångens framförandetradition.

ENSKILDA LEKTIONER (45 min./60 min.)

Om din vardag har en bråd tidtabell kan detta vara det alternativ som passar dig bäst. Vi kommer överens om lektioner för ca en månad framåt åt gången. 

 

 

COACHING I UPPTRÄDANDE (90 min.)

Om du övar för ett inträdes- eller annat sångprov, en examen eller en konsert ger dessa längre lektioner dig möjligheten att i lugn och ro studera in det stycke du skall göra, samt finna ett för dig bra sätt att uppträda. För att du skall känna dig trygg på scenen arbetar vi med bl.a. kroppsliga övningar, dramaövningar och med vad du kan göra med text och röst. Dessa lektioner passar bra även för den som har rampfeber. 

UNDERVISNINGSPLATS

Min studio är på Drumsö

Mörtnäsvägen 5A, 2. vån

TIDER 

Kvällstid tisdag och onsdag. Dagstid måndag och torsdag. Ibland även fredag.  För tillfället finns några lediga elevplatser. Du är även välkommen att delta i sommarkurser eller andra kurser.

 

PRISLISTA

Enskilda lektioner kostar 55€ (inkl. moms)/45 min. Terminsundervisning och 10-gångers paket är något förmånligare. Då du frågar om en elevplats får du den aktuella prislistan.