SAMARBETE OCH SÅNGLÄRARENS ROLLER 

 

I instrument- och sångundervisning tar man ofta fasta på individens kunnande och målet är att öka individens färdigheter. Mindre uppmärksamhet ges åt samarbete och mänsklig växelverkan. I praktiken samarbetar dock såväl amatören som den professionella sångaren med andra människor. Även inlärning får en annorlunda och starkare verkan om den sker i grupp, eller i samarbete med läraren, i en atmosfär som är sporrande och positiv.

 

Känslighet och mildhet

Jag eftersträvar att kombinera de kroppsliga metodernas approach med frigörande pedagogik. Kroppsliga och holistiska metoder betonar vikten av känslighet och mildhet och ger oss tillgång till all vår intuitiva/undermedvetna och kroppsliga kunskap. Inom exempelvis Essential Motion®-metoden bemöts utmaningar och svårigheter genom acceptans. Ett liknande angreppssätt finns inom Mindfulness-meditation, där man övar sig att varsebli problem och integrera dem i vår erfarenhetsvärld. Att tänka så här i samband med sångstudier kan göra studierna ”mjukare” och mindre utmanande och samtidigt ge utrymme för ett bredare och rikare känslouttryck.