NORMIKRIITTINEN MUSIIKKIPEDAGOGIIKKA

Työssäni laulunopettajana ollen pohtinut normeja ja poissulkevia käytäntöjä. Minkälaisia oletuksia tehdään lapsista ja nuorista? Minkälaisia leimoja - joilla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia - asetamme yksilöihin? Minkälaisia julkilausumattomia normeja ja arvoja on eri musiikkiopistoissa, -koulutuksissa, kuoroissa? Ja mikä on se musiikkipedagoginen traditio mitä haluamme välittää? Lue lisää.

 

Yhteistyökumppani: KOMP! r.f. - KOMP! r.y.

YHTEISÖLLISYYS JA RYHMÄOPETUS

Sekä harrastelija että ammattilaulaja toimii usein muiden kanssa ja yhä useammassa oppilaitoksessa opetetaan myös yksilöaineita ryhmäopetuksen muodossa. Pyrin yhdistämään kehollisia ja luovia menetelmiä vapauttavaan pedagogiikkaan. Lue lisää.

Yhteistyökumppanit: Demian Seesjärvi, lauluryhmä Oma ääni.