"Niin pitkä on matka", 2010

Työryhmä Andrea O.

Kuvat: Nilla Dassonville

Puvut: Johanna Porola

Koreografia: Maria Nurmela

Ääni ja liike 2010-2012

 

Lähdin tutkimusmatkalle liikkeeseen ja luovuuteen, kohti vapaampaa ilmaisua. Olin jo Alexander-tekniikan kautta oppinut luottamaan kehon kykyyn ohjata meitä, mutta kuuntelevan liikkeen avulla löysin uusia välineitä kehon ja mielen - ja äänen - vapauttamiseen. Svenska kulturfondenin myöntämien projektiapurahojen turvin pystyin vuosina 2011-12 keskittymään liikkeen hyödyntämiseen laulunopetuksessa, sekä itsekritiikin työstämiseen.

 

Kuunteleva liike

 

 “Muutan käärmeet enkeleiksi” : Vapauttavien ja luovien työtapojen kehittäminen osana laulusarjan Fyra dikter av Edith Södergran harjoitus- ja esitysprosessia (linkki). Tässä pieni ote työstäni, jossa kuvailen tällä sivulla olevien kuvien syntyprosessia. Tutustuin kuuntelevaa liikettä hyödyntäviin menetelmiin, kuten autenttiseen liikkeeseen ja Essential Motion®-metodiin, ja integroin kuuntelevaa liikettä lauluharjoitteluuni. Käsittelen näitä aiheita lopputyössäni (Kivinen, 2011, s. 15-16).

 

”Tanssija, tanssitaiteen maisteri Maria Nurmela kutsui minut monitaiteelliseen työryhmään nimeltä Andrea O. Olin lyhyen aikaa ryhmän jäsen ja toteutimme yhdessä Nurmelan, viulisti Laura Kokon ja vaatesuunnittelija Johanna Porolan kanssa Pyhäinpäivänä 2010 esityksen nimeltä ”Niin pitkä on matka” Ylösnousemuskappelissa Turussa. Osallistuin esitykseen sekä laululla että tanssilla. Koreografian pohjalla olivat ne liikkeet, jotka heräsivät meissä työskennellessämme autenttisen liikkeen avulla. Maria ehdotti yhteisissä harjoituksissamme, että tekisimme autenttista liikettä. Sain sulkea silmäni ja Marian toimiessa todistajana (witness) kuuntelin kehoani viiden minuutin ajan ja annoin kehoni liikkua sisältä käsin. Omaksi hämmästyksekseni aloin ryömiä ja koin suurta nautintoa tehdessäni tutkimusmatkaa tilassa. Maria seurasi hiljaa liikkeitäni ja varmisti, etten törmäisi mihinkään. Tämän jälkeen vaihdoimme rooleja."

 

Emme analysoineet omia, emmekä toistemme liikettä, vaan harjoittelimme läsnäoloa ja kuuntelemista. Lukiessani myöhemmin Bonnie Bainbridge Cohenin kirjoituksia autenttisesta liikkeestä ja hänen kehittämästään metodista Integrative bodywork ymmärsin, että ei suinkaan ollut mikään sattuma, että olin ruvennut konttaamaan. Bainbridge Cohenin mukaan ihminen, liikkuessaan spontaanisti ja itseään kuunnellen, voi palata keskenjääneisiin vaiheisiin motorisessa kehityksessään, tai käsittelemättä jääneisiin kokemuksiin. Keho korjaa siis emotionaalisia ja motorisia ongelmiaan.

 

Muutaman vuoden jatkuneen prosessin aikana opin luottamaan siihen, että jos ja kun kehoni nosti pintaan jonkin ongelman, se myös usein tarjosi ratkaisun tai purkautumistien liikkeen tai äänen muodossa. Tutkin äänen yhdistämistä liikkeeseen, ja etsin tapoja antaa äänen ohjata itseään sisältäpäin, vailla liiallista tietoista ohjausta.

 

Liikkeen ja äänen yhdistäminen tuo mm. seuraavia hyötyjä:

 

 • kun kehossa olleet perusjännitykset purkautuvat sekä lihaksista että hermostosta, voi laulaja ilmaista itseään vapaammin sekä kehon että äänen kautta

 • pallea liikkuu vapaammin, mikä tuo sointia, volyymia ja vuolautta lauluun

 • kurkunpään jännitykset vähentyvät, joten on helpompi laulaa ja ääni on joustavampi

 • ääniala kasvaa, rekisterinvaihdos helpottuu

 • rytminkäsittely on tarkempaa ja helpompaa

 • laulut ja ääni ankkuroituvat vahvasti kehoon, jolloin esitymisjännityksestä johtuva hermostuneisuus ei ole kokonaisvaltaisen esiintymisen tiellä

 • luottamus kehon kykyyn oppia ja ohjata vahvistuu

 • selkeämpi ero omien tunteiden ja musiikin ja runouden sisältämien tunteiden välillä

 • kun keho ja mieli ovat joustavia nopeatkin tunteiden ja tunnelmien vaihdokset ovat mahdollisia

 • suurempi kyky olla kontaktissa yleisöön ja muihin muusikkoihin

 • vähentynyt esiintymisjännitys